\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fast eiendom

Kapittel 7

Oppgave N7.5

 

75-ill2.jpg En prosjektanalytiker i AS Borgar har gjort noen anslag for avkastningen på markedsporteføljen (rm) og avkastningen i et nytt eiendomsprosjekt (rp). Hun har satt opp følgende utfall for mulige kombinasjoner av rm og rp:

 Tilstand   r, %  r, %  Sannsynlighet, %

1 3 3 20
2 3 5 5
3 3 9 5
4 10 5 20
5 10 11 10
6 10 17 5
7 20 5 20
8 20 9 5
9 20 11 10


 1. Beregn de ubetingede sannsynlighetsfordelingene for rm og rp.
 2. Finn forventet verdi og standardavvik for rm og rp.
 3. Hva er betakoeffisienten i AS Borgars prosjekt?

Se løsningsforslag: