\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tante Gulborg

Kapittel 7

 

Oppgave N7.7

Gullegg.jpgDin eksentriske tante Gulborg er på sommerbesøk fra USA og tilbyr deg følgende gave på din bursdag:

 • Du kan enten få X dollar rett i hånden eller delta i et lotteri som gir gevinst på enten 0 eller 2 000 dollar med 50/50 sjanse.

 1. Strukturer din valgsituasjon som et beslutningstre.
 2. Hva er forventet gevinst og standardavvik i lotteriet? Hva er tilsvarende for X?
 3. Hva er X hvis du er risikoavers (misliker risiko)?
 4. Hva er X hvis du er risikonøytral (er indifferent)?
 5. Hva er kapitalkostnaden ifølge KVM hvis alle investorer er risikonøytrale?

Se løsningsforslag