Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

N7.1_losningsforslag c.png

Nåverdien av innbetalingsannuiteten er 14,23 mill. kroner. Siden investeringen er 17 mill., blir nåverdien av prosjektet –2,77 mill. Negativ NV tilsier at prosjektet ikke bør igangsettes.