\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prosjektbeta

Kapittel 7

Oppgave N7.8

78-ill.jpg De to prosjektene A og B har beta på hhv. 0,8 og 1,2. Du får vite gjennom Dagsnytt at hele markedet har falt med 0,5 %.

 1. Hvor mye vil du forvente at verdien på de to prosjektene har endret seg?

  To andre prosjekter C og D har begge en beta på 0,7. C har imidlertid mer usystematisk risiko enn D.

 2. Skisser et plott av avkastning i C og D, hvor markedsavkastningen er på den horisontale akse og prosjektavkastningen er på den vertikale.

  Du regner med at markedsindeksen vil stige med 5 % neste år.

 3. Hva er forventet verdiendring på prosjekt C og D? Vil du være like sikker i ditt anslag i de to prosjektene?

Se løsningsforslag