\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Vingrossisten

Kapittel 7

Oppgave N7.4

Eikefat.jpgEn prosjektanalyse gjennomført i AS Vingrossisten viser at nyetablering i Drammen eller Flaskebekk trolig vil gi en årlig kontantstrøm fra driften etter skatt på 8 mill. kroner over seks år. Selskapet må investere i et lagerbygg som koster 40 mill. kroner. Bygget har neppe noen verdi etter seks år. Lageret vil bli 60 % lånefinansiert til en lånerente på 5 %. AS Vingrossisten setter et avkastningskrav til egenkapitalen på 10 % etter skatt. Skattesatsen er 27 %.

 


Foto: ScandinavianStockPhoto

 1. Hva er internrenten på forventet kontantstrøm fra driften etter skatt?
 2. Er prosjektet lønnsomt?

 

Se løsningsforslag: