Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 7

 

NV ved 4 % rente er 1,14 mill. Risikokostnaden regnet i kroner er dermed 1,14 – (–2,77) mill., dvs. 3,91 mill. kroner.