\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statsobligasjon

Kapittel 3

Oppgave N3.4

Denne oppgaven gjelder temaet sluttverdi av annuitet. Dette temaet er ikke dekket i læreboken, men gjennomgås her på nettsiden.

Du har kjøpt en 10-års statsobligasjon som hvert år vil gi en utbetaling på 10 000 kroner. Første utbetaling er om ett år. Som ledd i en langsiktig spareplan har du tenkt å sette disse utbetalingene direkte inn på en sparekonto. Denne sparingen forventes å gi 4 % rente pr. år.

 1. Lag en figur som viser hvordan saldoen på sparekontoen utvikler seg over de ti årene. Hva står på konto etter ti år?
 2. Du ønsker å ha tilgjengelig 150 000 kroner etter seks år. Hvor mye må du årlig spare til 4 % rente?

Se løsningsforslag: