\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Statens Pensjonsfond – Utland

Kapittel 3

Oppgave N3.7

I årsrapporten til Statens pensjonsfond utland (SPU) gis det informasjon om fondets virksomhet. Basert på årsrapportene kan vi avlede følgende tall for de 19 første årene av fondets levetid fra oppstarten i 1996 til desember 2014:

 

 N3.7.png

 1. Hva er prosentvis årlig vekst i fondet over perioden? Beregn dette med og uten effekten av ny kapitaltilførsel og av valutaendring.


 2. Hva er årlig, prosentvis avkastning på investert kapital? Se bort fra årets tilførsel og valutaendring i denne beregningen.


 3. Beregn realavkastningen ut fra samme metode som i spørsmål b.

Se løsningsforslag: