\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ya Bank

Kapittel 3

Oppgave N3.9

Ya Bank ble etablert høsten 2006. Ifølge bankens nettside ble det tilbudt følgende innskuddsvilkår per 15.07.2009 (senere ble det innført en rentetrapp med kun to trinn):

finansbilde.jpg

 

Du har 500 000 kroner tilgjengelig og ønsker å spare ett år i Ya Bank.

 1. Hvilken kontanstrøm og prosentvis avkastning oppnår du på pengene dine?
 2. Hvilken kontantstrøm og prosentvis avkastning oppnår du ved å øke innskuddet fra 200 000 til 500 000?
 3. Er det mulig å oppnå 3,1 % rente i Ya Bank hvis du vil spare 500 000?
 4. Hvorfor tror du Ya Bank tilbyr en rente som synker med innskutt beløp?

 

Se løsningsforslag