\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bok: Eksempler

Kapittel 3

Kap 3_Regneark_lærebok_sm.jpg

Regnearket til Tabell 3.1

Regnearket til Tabell 3.2

Regnearket til Tabell 3.3

Regnearket tilt Tabell 3.4

Regnearket til Tabell 3.5

Regnearket til Figur 3.1

Regnearket til Figur 3.2

Regnearket tilt Figur 3.4

Regnearket til Figur 3.5

Regnearket til Figur 3.6