\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Excel-formler

Kapittel 3

Oppgave N3.6

Regneark_ikon.jpgNår du skal lage en modell i Excel, vil det ofte være effektivt å ta utgangspunkt i en formel fra læreboken. I tabellen nedenfor oppgis lærebokformelen i andre kolonne. Tredje kolonne viser hvordan inngangsdataene er lagt inn i et regneark. Din oppgave er å beregne det tallet som mangler, som vi har markert med et spørsmålstegn.

 

 1. Finn tallet ved å Excel-programmere formelen fra kolonne 2. Ikke bruk standardfunksjon.

 2. Finn tallet ved å bruke en standard finansfunksjon i Excel.

 3. Finn tallet ved hjelp av finanskalkulator.
Matematisk formel Regneark
1 (3.3)
N3.6_1.png
N3.6_2.png
2 (3.11)
N3.6_3.png
N3.6_4.png
3 (3.17)
N3.6_5.png
N3.6_6.png

Se løsningsforslag: