\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:46:37.085344+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "77eb01c8-aedd-4e8c-92e7-f39304580533",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      30,
    title         "3 Diskontering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-21 09:15:48.244769+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prisutvikling

Kapittel 3

Oppgave N3.11

Et skisenter hadde følgende priser for heiskort i sesongene 2008/2009 og 2015/2016:

N3.11.png

 1. Med hvor mange prosent har prisene steget fra 2008/2009 til 2015/2016 for de ulike kortalternativene?

 2. Bruk uttrykk (3.23) om forholdet mellom lang og kort rente til å bestemme hva årlig prosentvis prisstigning har vært i gjennomsnitt på de ulike kortene.
 3. Bruk uttrykk (3.22) til å beregne prisstigning over 7 år hvis årlig gjennomsnittlig prisstigning er 3 %.

Se løsningsforslag: