\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalbehov

Kapittel 2

Oppgave N2.5

Du er medlem i prosjektgruppen for prosjekt L (L for Lurium) og har ansvaret for å budsjettere samlet investeringsbeløp for dette prosjektet. Du har innhentet disse opplysningene:

Fabrikken krever en tomt på 8 mål (8 000 m2). Prisen pr. mål er ca. 1,2 millioner kroner. Arealbehovet for bygninger er 2 500 m2, og byggekostnad pr. m2 har du anslått til 18 000 kroner. Fra prosjektgruppens ingeniør har du fått en oversikt over nødvendige investeringer. Samlet investering i maskiner og utstyr er 28 millioner, hvorav 5 millioner er kontormaskiner. Representanten for personalavdelingen i prosjektgruppen har meldt inn en opplæringskostnad på 30 000 kroner for hver av de 70 ansatte ved fabrikken. Arbeidskapital i første driftsår har du anslått direkte til 12 millioner kroner.

 1. Budsjetter samlet kapitalbehov for Luriumfabrikken.

 2. Det er også din oppgave å budsjettere de skattemessige avskrivningene første driftsår. Bruk saldogrupper og saldosatser som angitt nedenfor.

N2.5_1.jpg N2.5_2.jpg

Se løsningsforslag: