\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Arbeidskapital og livssyklus

Kapittel 2

Oppgave N2.2

Salgsprisen på en vare er satt til 200 kroner. Forventet salgsvolum de fire første driftsårene er hhv. 2 000, 5 000, 6 000 og 2 500 enheter. Forutsett at arbeidskapitalen er 10 % av omsetningen. Budsjetter kontantstrømmen for investering i arbeidskapital.


Se løsningsforslag: