\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 2

 

Det kan være til hjelp for noen å angi en pris med to fotskrifter (jf. side 81 i læreboken). Den første gjelder når prisen skulle betales, den andre er hva slags kjøpekraft prisen måles i:

2h-3a1.gif

Du kan kontrollere din beregning ved hjelp av kalkulatoren som ligger på SSBs hjemmeside:

2h-3a2.gif

 

Prisen på rødvin har altså i denne perioden steget mer enn den generelle prisstigningen, målt med konsumprisindeksen (kpi). Dermed får bestefar Ludvig litt støtte til sin indignasjon over prisutviklingen på Vinmonopolet.

Tilsvarende beregning motsatt vei gir resultatet:

2h-3a3.gif