\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Pris og lønnsvekst

Kapittel 2

Oppgave N2.6

Våren 2009 er det er middagsbesøk hos familien Pale. På menyen står fersk torsk med lever og rogn. I glassene er det rødvin. Bestefar Ludvig benytter nesten enhver anledning til å kommentere prisutviklingen generelt, og på Vinmonopolet spesielt. Takket være ham vet alle rundt bordet at i 1960, da bestemor og han giftet seg, kostet en flaske sekskroners rødvin (også kalt «Hest og kjerre») seks kroner. Og nå koster en flaske med tilsvarende kvalitet 100 kroner.

Åge studerer økonomi. På siste forelesning oppdaget han at konsumprisindeksen i 1960 var 11,6. Ved utgangen av 2008 var indeksen 124,4.

 

 1. Beregn hva prisen på seks kroner i 1960 tilsvarer i 2008-kroner, og hva prisen på 100 kroner i 2008 tilsvarer i 1960-kroner. Kommenter bestefar Ludvigs indignasjon over prisutviklingen på Vinmonopolet.


 2. Barnebarn Øyvor studerer statsvitenskap. Temaet i hennes siste forelesning var lønnsutviklingen i Norge i etterkrigstiden. I 1960 var gjennomsnittlig nominell lønn for et normalårsverk 14 560 kroner. Tilsvarende tall i 2008 var 421 185 kroner. Kommenter prisutviklingen på Vinmonopolet i relasjon til lønnsutviklingen. Du kan forutsette at det er 1 725 arbeidstimer i ett årsverk begge årene. Se også bort fra eventuelle endringer i skattebetalingen.

  Beregn gjennomsnittslønnen i 2008 uttrykt i 1960-kjøpekraft. Dette kalles reallønn, dvs. lønn uttrykt i faste priser, her i 1960-kroner. Beregn gjennomsnittlig årlig vekst i reallønnen fra 1960 til 2008.Se løsningsforslag: