\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:52:40.249266+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "3a972d8c-ac97-492b-bff1-1951cd44aac1",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      50,
    title         "5 Anvendelser",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:49:30.257238+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Medlemsbank del 3

Kapittel 5

Oppgave N5.7

JAK_logo.jpg

Ta utgangspunkt i avtalen med JAK i oppgave N5.6.

 1. Beregn effektiv rente hvis låneavgiften settes lik null. Forklar resultatet.
 2. Hvilken låneavgift gir en effektiv rente på 5 %?
 3. Hva er verdien av avtalen med og uten sparedelen? Anta en låneavgift på 700 og at alternativ lånerente er 5 %. Forklar resultatet.

 

Se løsningsforslag