\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:57:01.652821+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "b5fc4c25-15c2-4a6a-9a18-0243ccd3feed",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      90,
    title         "9 Gjennomføring",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:53:19.756102+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 9

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

 1. analysere økonomiske konsekvenser av alternative utbetalingsmønstre i anleggsperioden
 2. redegjøre for fordeler og ulemper ved å investere i arbeidskapital
 3. tallfeste verdien av en kvantumsrabatt
 4. finne lønnsomheten ved å betale kontant og beregne effektiv rente på kassekreditt
 5. bestemme optimal levetid for en investering
 6. forklare hvorfor regnskapets kontoplan bestemmer muligheten for å gjøre avviksanalyser