\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:57:01.652821+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "b5fc4c25-15c2-4a6a-9a18-0243ccd3feed",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      90,
    title         "9 Gjennomføring",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:53:19.756102+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Arbeidskapital

Kapittel 9

Oppgave N9.1

Vanligvis anslår vi arbeidskapitalbehovet som en fast prosentsats av omsetningen. Denne prosentsatsen kaller vi arbeidskapitalsprosenten (akp). Kapitalkostnad (r) og planperiode (T) er også med på å bestemme nåverdien av bindingen i arbeidskapital. Hvis vi forutsetter konstant produksjonsvolum og konstante priser, er det de tre faktorene akp, r og T som sammen med omsetningen (oms) bestemmer nåverdien.

 1. Finn nåverdien av et prosjekts arbeidskapital når oms = 1 mill. kroner, akp = 10 %, r = 8 % og T = 6 år.
 2. Tegn nåverdiprofilen for investeringen i arbeidskapital.

 

Se løsningsforslag: