\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:57:01.652821+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "b5fc4c25-15c2-4a6a-9a18-0243ccd3feed",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      90,
    title         "9 Gjennomføring",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:53:19.756102+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Luksusyachten «A»

Kapittel 9

Oppgave N9.5

I denne artikkelen i BA kan du lese om og se bilder av en stor og dyr båt.

Båten har kostet ca. 2 milliarder kroner og har et mannskap på 42 personer. Anta at gjennomsnittlig kostnad pr. ansatt er 400 000 kroner pr. år, kapitalkostnad 4 %, planperiode 10 år, og restverdi ved planperiodens slutt er 50 % av nyprisen.

 1. Beregn gjennomsnittlig årlig kapitalforbruk, og sammenlign resultatet med årlige lønnskostnader.
 2. Hva tror du ligger i begrepene «kapitalintensitet» og «kapitalkrevende»?
 3. Hva karakteriserer et prosjekt som har behov for «tålmodig kapital», slik dette er beskrevet i artikkelen?

 

Se løsningsforslag: