\ Explain::Portfolio::Container  {
    internals: {
        children               undef,
        created                "2008-12-14 12:57:01.652821+00",
        custom_init            undef,
        description            undef,
        description_language   "nb_NO",
        header                 undef,
        id                     "b5fc4c25-15c2-4a6a-9a18-0243ccd3feed",
        layout                 undef,
        lom                    undef,
        owner                  "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
        parent                 "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
        sort_key               "index_asc",
        sort_number            90,
        title                  "9 Gjennomføring",
        title_language         "nb_NO",
        type                   "folder",
        updated                "2009-03-24 10:53:19.756102+00"
    }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Årskort Hemsedal

Kapittel 9

Oppgave N9.4

I oppgave N1.5 beregnet du marginal- og gjennomsnittskostnader ved kjøp av skipass med ulik varighet. Temaet nå er sammenligning mellom ytterpunktene: dagspass (som gjelder for én dag) og sesongpass (som gjelder for hele sesongen). I 2015/2016 koster disse skipassene hhv. 410 kr og 5 195 kr.

  1. Ved begynnelsen av sesongen planlegger du å være i slalåmbakken 12 dager, og du er du i tvil om du skal investere i sesongpass eller satse på å kjøpe dagspass. Hvilke faktorer vil du legge vekt på i dette valget?
    Hint
  2. Bytt ståsted over til selgeren av skipass. Hvordan kan dine vurderinger i delspørsmål a påvirke prisforholdet mellom de to skipassene?
    Hint
  3. Beskriv hvordan lærdommen fra delspørsmål a og b kan generaliseres til finansprosjekter.

 

Se løsningsforslag: