Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Årsregnskap

Kapittel 1

Oppgave N1.6

Du har fått innkalling til generalforsamling i Snappen Transport AS. Dette er et familieselskap der du har arvet en liten aksjepost. Tremenningen din er hovedeier og daglig leder. Det har vært tunge tider i transportbransjen i 2015, men i årsberetningen skriver styret at de tross alt er fornøyde med å kunne legge frem «et sort tall på bunnlinjen», dvs. et positivt resultat før skatt (i motsetning til underskudd, som ofte omtales som «røde tall»).

  1. Balanse- og resultatregnskap finner du i dette regnearket. Din tremenning har ingen formell utdannelse og vil antakelig konferere med deg siden du har studert økonomi i ett år. Hvilket spørsmål bør du stille til 2015-regnskapet?

    Hint

  2. Gå inn i regnearket og ta frem kolonne D ved å klikke på plusstegnet over kolonnen. Da ser du regnskapstallene for 2014. Hvilke spørsmål vil du nå stille?

    Hint


Se løsingsforslag: