\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 11:56:49.892986+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "03e58e2b-4dc1-4dc0-abe4-5eee27666f79",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      10,
    title         "1 Innledning",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:40:44.405894+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Årsregnskap

Kapittel 1

Oppgave N1.6

Du har fått innkalling til generalforsamling i Snappen Transport AS. Dette er et familieselskap der du har arvet en liten aksjepost. Tremenningen din er hovedeier og daglig leder. Det har vært tunge tider i transportbransjen i 2015, men i årsberetningen skriver styret at de tross alt er fornøyde med å kunne legge frem «et sort tall på bunnlinjen», dvs. et positivt resultat før skatt (i motsetning til underskudd, som ofte omtales som «røde tall»).

 1. Balanse- og resultatregnskap finner du i dette regnearket. Din tremenning har ingen formell utdannelse og vil antakelig konferere med deg siden du har studert økonomi i ett år. Hvilket spørsmål bør du stille til 2015-regnskapet?

  Hint

 2. Gå inn i regnearket og ta frem kolonne D ved å klikke på plusstegnet over kolonnen. Da ser du regnskapstallene for 2014. Hvilke spørsmål vil du nå stille?

  Hint


Se løsingsforslag: