\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 11:56:49.892986+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "03e58e2b-4dc1-4dc0-abe4-5eee27666f79",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      10,
    title         "1 Innledning",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:40:44.405894+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prosjekttyper

Kapittel 1

Oppgavene her på nettsiden er markert med N (N1.1) for å skille dem fra oppgavene i læreboken.

Oppgave N1.1

Finansprosjekter klassifiserer vi i de to hovedgruppene, investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter. Den første gruppen deler vi videre opp i undergruppene realinvestering (RI), finansinvestering (FI) og immaterielle investeringer (II). Finansieringsprosjektene deler vi opp i egenkapitalprosjekter (EK) og fremmedkapitalprosjekter (FK).

Denne oppdelingen kan vi illustrere slik:

N1.1.jpg

Klassifiser følgende prosjekter i de fem undergruppene: