\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:47:42.624755+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "6198247b-59aa-4a41-93e0-255d7c3f7d96",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      40,
    title         "4 Lønnsomhet",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:41:26.568257+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forsørgerkostnader

Kapittel 4

Oppgave N4.10

410-baby.jpg

 

Nettstedet di.se melder den 22.06.2009 at økonomer i Swebank har beregnet kostnaden ved å forsørge barn. Nettstedet konkluderer slik: «Att föda upp ett barn tills det fyller 19 år kostar drygt en miljon kronor.» Slik ser regnestykket ut:

N4.10_Barn_1.jpg

 1. Gir tallene i siste linje et faglig sett godt uttrykk for kostnaden ved å oppdra barn?

Her er en annen tabell fra Swebanks analyse:

N4.10_Barn_2.jpg

 1. Hva vil du si at kostnaden er ut fra disse tallene?
 2. Hva er gjennomsnittskostnaden per år?
 3. Hva er gjennomsnittskostnaden regnet i norske kroner? Forutsett at 1 svensk krone koster 90 norske øre. Må du omregne kontantstrømmen til norske kroner for å svare korrekt på dette spørsmålet?

 

Se løsningsforslag