\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:47:42.624755+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "6198247b-59aa-4a41-93e0-255d7c3f7d96",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      40,
    title         "4 Lønnsomhet",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:41:26.568257+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

NV og IR

Kapittel 4

Oppgave N4.1

Gå tilbake til dine svar på oppgave 4.7 i læreboken.

 1. Vis at valg ut fra maksimal internrente ikke alltid gir samme beslutning som ved å basere seg på maksimal nåverdi.
 2. Ved hvilke kapitalkostnader oppstår konflikten i spørsmål a?
 3. Hvilke kapitalkostnader gjør at konflikten ikke oppstår?

 

Se løsningsforslag: