\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:58:00.361322+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "31c69241-4f15-488e-b5e1-5f51c1fb69c1",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      100,
    title         "10 Prosjektvett",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:54:01.609118+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forbruksfinansiering

Kapittel 10

Oppgave N10.4

Disse utklippene er hentet fra et annonsebilag til Bergens Tidende.

N10.4_1.png N10.4_2.png

 1. Anta at du ønsker å kjøpe et produkt til 2 500 kroner. Forsøk å vurdere lønnsomheten i denne finansieringsmuligheten, uten rentetabell, regneark og finanskalkulator.
 2. Anta at du kjøper et produkt til 10 000 kroner. Kontroller påstanden: «Merkostnadene utgjør dermed totalt kun 735,- …»
 3. Budsjetter differansekontantstrømmen, beregn effektiv rente og sammenlign med de oppgitte 13,30 %.
 4. Gjenta beregningen i delspørsmål c for et produkt som koster 2 500 kroner.
 5. Alle produktene det reklameres for i bilaget, koster mindre enn det billigste produktet det oppgis effektiv rente for. Bruk av ordet «kun» i delspørsmål b synes derfor nokså malplassert, og selskapet fikk et par e-poster i den anledning. Her er et klipp fra svaret:
  N10.4_3.png
  Kommenter dette svaret.

Se løsningsforslag: