\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:53:46.148532+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "f88790d2-6a4d-481e-9c8a-1161f3dd9a81",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      60,
    title         "6 Følsomhet",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:50:27.383483+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kjøpe forsikring

Kapittel 6

Oppgave N6.4

Lystbåt.jpgDu eier en lystbåt som er verdt 400 000 kroner, og vurderer å kjøpe en forsikring som gir fullverdidekning mot brann og tyveri. Årlig premie er 4 300 kroner, og egenandelen er 2 000 kroner.

 1. Skisser din valgsituasjon ved hjelp av et beslutningstre. Forutsett at hele verdien av båten går tapt ved brann eller tyveri. Vis hvordan den reduserte usikkerheten ved å tegne forsikring kommer frem i beslutningstreet.
 2. Hvor stor må sannsynligheten for brann eller tyveri være for at forventet verdi er størst ved å forsikre båten fremfor å la den være uforsikret?

 

Se løsningsforslag: