\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:56:05.475873+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "a4238f13-34a0-4b8c-ba39-7eb13ca6f251",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      80,
    title         "8 Finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:52:47.69033+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Dividende REC

Kapittel 8

 

Oppgave N8.6

86-rec-logo.jpg

 

RECs årsrapport for 2008 sies det i seksjonen for aksjonærforhold (side 26) følgende:

86b.jpg

 1. Hva sier dette sitatet om RECs dividendepolitikk?
 2. Hva ville RECs aksjekurs ha vært dersom aksjonærene trodde at selskapet aldri kommer til å betale dividende?
 3. Hvordan kan dividendemodellen i lærebokens del 5.7 brukes til å anslå egenkapitalkostnaden for REC?

 

Se løsningsforslag: