\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2009-04-01 22:34:45.937543+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         "e4fb2353-ba19-40c2-ba1d-efffbf763e2c",
    id           "fc382639-36d1-4e47-90af-2dcaba771ba0",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      1010,
    title         "Hvor i boken?",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-04-01 22:46:39.074625+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hvor i boken?

hvor i boken_250.jpg

De aller fleste oppgavene i boken og på nettsiden er plassert i et bestemt kapittel. Dermed vet du hvilke teknikker som er mest aktuelle når du skal løse oppgaven. Nå skal du gå motsatt vei. Bak hvert stikkord nedenfor ligger et eksempel. Din oppgave er å finne ut hvor i boken det står noe relevant for dette eksempelet.

Samme utfordring vil du stadig møte i praksis. Da er det mer krevende enn her fordi du ikke engang vet i hvilket fag du skal lete. Klikker du på verktøykassen under, blir du minnet om at det holder ikke å ha godt verktøy. Du må kunne bruke det riktig også. Lykke til!

Odin Lånekrise Pondus Sirius Star
Pris reinsdyrkjøtt Lån til 1355 % rente Prosentregning
Speilet verktoykasse2.jpg Bank 2
Spåmenn Torpedo
Drillo Bruce Springsteen Subprime Crisis
Bygård for én krone Sling Shot Man