\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2015-11-27 07:56:13.081365+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         "4443614d-3ac9-407b-be0c-50a3c9600305",
    id           "e69a9300-bbe4-4db2-acc2-99ecc83b30b9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "73ac30db-4619-4761-a6f7-d77b1d55630b",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        undef,
    sort_number      5,
    title         "Kapitteloversikt",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2015-11-27 07:57:19.034834+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitteloversikt

Tallene i pilene angir kapittelnummer. Klikk på tallene for beskrivelse av kapitlets innhold.

 


Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 7 og 8 Kapittel 6 Kapittel 9 og 10