\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2017-09-13 08:08:00.14182+00",
    custom_init      "view=download_files|class=student|admin=1",
    description      undef,
    description_language  "en_US",
    header         "5060e263-463b-4191-94f8-77e5801c9e48",
    id           "4cc99ce0-e6b8-4d80-8613-dc56f250e44a",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "3845eb2b-0172-4007-8444-1dd6b82f99b1",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        undef,
    sort_number      undef,
    title         "Oppdaterte kapitler til nedlasting",
    title_language     "en_US",
    type          "folder",
    updated        "2019-12-19 08:36:33.957101+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppdaterte kapitler til nedlasting

Fullstendig PDF av oppdatert kapittel 7 og kapittel 8. I disse kapitlene har vi nå brukt en enklere versjon av kapitalverdimodellen (KVM) enn i lærebokens 2016-utgave. Denne enklere versjonen av KVM finner du også i Finans: Teori og praksis av Bøhren, Michalsen, Norli (2017). Disse justerte kapitlene vil bli tatt inn i ny utgave av Finans: Innføring i investering og finansiering som kommer til høst 2019.

Can't find object
\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        [],
    created        "2017-09-13 08:08:00.14182+00",
    custom_init      "view=download_files|class=student|admin=1",
    description      undef,
    description_language  "en_US",
    header         \ Explain::Portfolio::Object {
      internals: {
        content_checksum    "4558bbfebc9257dee59175a1f6928a0d58e7f1c9",
        content_language    "en_US",
        created        "2017-09-13 08:13:06.258432+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "en_US",
        detect         "-restricted-",
        duration        undef,
        filename        undef,
        height         undef,
        id           "5060e263-463b-4191-94f8-77e5801c9e48",
        input_data       "-restricted-",
        last_read       undef,
        license        undef,
        lom          undef,
        mimetype        undef,
        owner         "3845eb2b-0172-4007-8444-1dd6b82f99b1",
        parent         "4cc99ce0-e6b8-4d80-8613-dc56f250e44a",
        size          677,
        sort_number      undef,
        status         undef,
        title         "Oppdaterte kapitler til nedlasting",
        title_language     "en_US",
        type          "document",
        updated        "2019-03-21 11:37:47.406286+00",
        width         undef
      }
    },
    id           "4cc99ce0-e6b8-4d80-8613-dc56f250e44a",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         \ Explain::Portfolio::User {
      internals: {
        email    "-restricted-",
        firstname  "Malgorzata",
        id      "3845eb2b-0172-4007-8444-1dd6b82f99b1",
        item_count  undef,
        lastname   "Golinska",
        nickname   "gosiag",
        password   "-restricted-",
        role     undef
      }
    },
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Oppdaterte kapitler til nedlasting",
    title_language     "en_US",
    type          "folder",
    updated        "2019-12-19 08:36:33.957101+00"
  }
}